Novinky

STRIP HAWK EASY v praxi

Praktická ukázka setí řepky strojem STRIP HAWK EASY s přihnojením kejdou proběhlo na pozemcích zemdělského podniku DVPM Slavíkov. Nelehké podmínky typické kamenitou půdou a členitý terén prověřily kvality stroje STRIP HAWK. 

SETÍ ŘEPKY DO SVAHŮ S VARIABILNÍÁM RÁMEM V ŘÁDCÍCH 50 cm

Příprava půdy v pásech se současnou aplikací kejdy nebo digestátu a následné setí řepky je nová metoda, jak eliminovat půdní erozi ve svažitýách pozemcích. Specifické je také setí přesným secím strojem s roztečí řádků 50 cm. Předváděný model STRIP HAWK EASY měl hydrraulicky nastavitelnoý záběr jednotlivých sekcí v rozmezí 45/50/55/70/75 cm. Pozemek, na kterém se předvádělo byl po sklizni žita na siláž. 

PŘIHNOJENÍ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

Jako tekuté hnojivo posloužil digestát z bioplynové stanice, nastavená dávka bylo 40 m3/ha. Výsevek byl nastaven na 325.000 rostlin/ha, pracovní hloubka 20 cm. 

EFEKTIVNÍ SYSTÉM SETÍ

Tentzo způsob založení porostů a setí jednoznačně eliminuje půdní a větrnpou erozi na svažitých pozemcáích a efektivně využívá statková hnojiva nebo digestát na zvýšení výnosu a podporu vzcházení a růstu. 

 

Foto Jan Schusser

Využijte výhodných cen předváděcích strojů

Nabídka strojů

se slevou
-30%

DESIGN / MATLOCHA.CZ