Novinky

NOVINKA - STRIP HAWK s přihnojením granulovanými hnojivy

Kombinované stroje STRIP HAWK EASY se vyrábějí v několika modifikacích, jedna z mnoha variant si odbyla svou premiéru na českém trhu začátkem dubna při zakládání porostů kukuřice. Jednalo se o kombinovaný stroj na zpracování půdy STRIP HAWK EASY s přihnojením granluovanými hnojivy a přesným secím strojem PROSEM SOLA. 

STRIP HAWK EASY s teleskopickým rámem

Základem stoje STRIP HAWK jsou samostatné jednotky na zpracování půdy metodou Strip-Till uložené na hlavním robustním rámu pomocí paralelogramu. Nespornou výodou je patentovaný systém teleskopického vysouvání rámu, díky kterému se může plynule měnit vzdálenost jednotlivých sekcí v roztečích 45, 50, 55, 70 a 75 cm. Systém umožňuje tuto změnu nastavit plynule a je ovládán hydraulicky z kabiny traktoru. 

PŘÍPRAVA PŮDY STRIP-TILL

Pracovní jednotky přípravy půdy STRIP HAWK mají za úkol proříznout povrch půdy pomocí hlavního ozubeného řezacího disku a dvojici menších bočních řezacích disků, také ozubených. Druhým pracovním orgánem jsou dvojice hvězdicových odmítacéch diků, které odstraňují posklizňové zbytky a čistí tak řádek pro následnou hloubkovou slupici na které je umístěn pracovní hrot s karbidovým ostřím. Za slupicí je přivedeno hnojivo (tekuté statkové - kejda/digestát nebo granulované hojivo).  Po stranách slupice jsou umístěny formovací disky s možností změny úhlu natočení dle okamžitých půdních podmínek. V případě pouze přípravy půdy je pracovní sekce STRIP HAWK ukončena utužovacími kolečky (nožové, gumové, ocelové, řetězové, croskill). 

PŘESNÝ SECÍ STROJ SOLA ELEKTRA

Unikátnost stroje STRIP HAWK EASY spočívá v kombinaci stroje na přípravu půdy, hnojení granulovaným nebo tekutým hnojive a současným setím v jednom přejezdu. Přesný secí stroj dokáže vysévat kukuřici, sóju, slunečnici ale i řepku nebo horčici. Základem výsevního ústrojí je elektricky poháněné výsevní ústrojí ovládanou přes ISOBUS. Každá výsevní jednotka má elektronickou kontrolu výsevku monitorovanou přes ISOBUS terminál Müller Electronic. 

PŘEDNÍ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO SOLA AURA 3215

Hnojivo je uloženo v čelním zásobníku s objemem 2.000 l s pneumatickou dopravou k rozdělovací hlavě umístěné nad hlavním rámem stroje STRIP HAWK. Aplikační dávka v rozsahu 50-500 kg/ha je zajištěna elektricky ovládaným výsevním ústrojím ovládaným přes ISOBUS terminál. Ventilátor je poháněn hydraulicky, příkon je pouze 15 l/min. 

 

Na přiložených fotografiích je zachyceno setí kukuřice (90.000 jedinců/ha) s přihnojením pod patu (100 kg/ha) do porostů svazenky v erozně ohrožené oblasti. Hloubka setí 5cm, hloubka uložení hnojiva 12 cm. 

Využijte výhodných cen předváděcích strojů

Nabídka strojů

se slevou
-30%

DESIGN / MATLOCHA.CZ