Novinky

STRIP HAWK s integrovaným secím strojem SOLA

Porosty kukuřice založené kombinovaným strojem STRIP HAWK EASY v kombinaci s přesným secím strojem PROSEM SOLA vykazují vysoké procento vzcházení a velmi vitální stav rostlin. 

SETÍ DO MEZIPLODINY

Typickým příkladem využití kombinovaného stroje STRIP HAWK EASY je osevní postup, ve kterém je po sklizni kukuřice na siláž zaseto ozimé žito. Na jaře jsou potom do porostu již vzešlého žita metodou Strip-Till vytvořeny řádky zpracované půdy, do které je v jednom přejezdu zasetá kukuřice. Využije se tak veškerá vlhkost, která je v půdě a navíc je řádek zpracované půdy přihnojen tekutým organickým hnojivem. 

POROVNÁNÍ S KONVENČNÍ TECHNOLOGIÍ

Technologie zpracování půdy a setí strojem STRIP HAWK byla porovnána na sousedním pozemku s konvenčně založeným porostem kukuřice (orba, kompaktor, přesný secí stroj). Porovnání stavu rostlin je na fotografiích v článku. 

Na přiložených fotografiích je stav kukuřice dne 01.06.2020. Setí kukuřice probíhalo dne 22.04. do porostu ozimého žita v nadmořské výšce 600 m.n.m., aplikační dávka 40 m3/ha.  

Využijte výhodných cen předváděcích strojů

Nabídka strojů

se slevou
-30%

DESIGN / MATLOCHA.CZ