Novinky

Založení porostů řepky metodou Strip-Till

Zakládání porostů řepky metodou Strip-Till má své příznivce i odpůrce. Diskutabilní je širší rozestup řádků při setí řepky i počet rostlin vysetých na plochu - v řádech nižší, než je v široké zemědělské praxi obvyklé. 

STRIP HAWK EASY PRO SETÍ ŘEPKY 8 X 45 CM

Velká rozteč řádků je typická pro sysrém zakládání porotů STRIP-TILL. Minimalizace přejezdů po pozemku a vyšší meziřádková vzdálenost s nižším počtem rostlin/m2 zajišťujcí dostatečný přísun živin a hlavně světla pro každou jednu rostlinu. Současné přihnojení granulovaným hnojivem "pod patu" zajistí okamžitou podporu vzcházení a zajištění vzcházení rostliny v první fázi vývoje. 

ŘEPKA MÁ RÁDA HLUBOKÉ PROKYPŘENÍ

Pro zpracování půdy před setím řepky platí zásada, že půda má být zpracována do co největší hloubky. Řepka má kulivitý tvar kořene a hluboká příprava půdy před setím má velký význam pro správný a zdravý vývoj rostliny. Filosofie zpracování půdy v řádcích (Strip-Till) spočívá v tom, že je zpracovávána jen část půdního profilu do větší hlobky tak, aby to vyhovovalo pěstované plodině. A řepka olejka je jednou z plodin, které technologie zpracování půdy Stri-Till vyhovuje. 

PŘIHNOJENÍ POD PATU V JEDNOM PŘEJEZDU

Hloubkové kypření a současné přihnojní "Pod patu" je v zemělělské praxi již dlouho osvědčený systém pěstování plodin nejen pro řepku, ale i pro jiné rostliny - kukuřice, sója, cukrová řepa apod. Základem této technologie je spojení jednotlivých pracovních operací - tedy zpracování půdy a hnojení. 

ZPRACOVÁNÍ PŮDY + HNOJENÍ + SETÍ = EFEKTIVITA

Připojení další pracovní operace znamená zvýšní efektivnosti, ušetření nákladů na založení porostu a také jedinečnou kombinaci tří pracovních oprací v jednom přejezdu. Je tak k dispozici jednečná kombinace nejnovější technologie zpracování půdy do hloubky až 30cm, přihnojení granulovaným hnojivem a setí hlavní plodiny přesným secím strojem. Vše na bázi ISOBUS řízení a přesností výsvku v jedincích/m2 pracovního záběru. 

 

Na přiložených snímcích výsevek řepky olejné 35 jedinců/m2 s přihnojením 100 kg/ha. 

Využijte výhodných cen předváděcích strojů

Nabídka strojů

se slevou
-30%

DESIGN / MATLOCHA.CZ