Novinky

ZUNHAMMER ZUNIDISC - opravdu kvalitní zapravení kejdy

Při aplikaci kejdy nebo digestátu je mnoho možností, jak aplikaci provést. Nejjednodušší variantou je plošný rozstřik, při kterém se však už od začátku připravujeme o možnost využití kejdy jako hnojiva. Při vnější ch teplotách nad 15°C jsou ztráty únikem čpavku na úrovni 60-70%. Již 2 hodiny po aplikaci rozstřikem jsou ztráty 40%.

Hadicovým aplikátorem je kejda sice umístěna na pozemek šetrněji, ztráty živin (zejména N ve formě čpavku) jsou však stále na úrovni 40-50%. A to jen v případě, že bude následně zapravena celá aplikační dávka strojem na zpracování půdy (radličkový nebo diskový podmítač).

Nejvyšší efektivity dosáhnete okamžitým zapravením do půdy. Ztráty živin jsou minimalizovány na 5% (dle typu zapravení), a významně tak dokážete ušetřit:

  1. Minimalizace přejezdů po pozemku
  2. Dokonalé zapravení vysoké dávky hnojiva (kejda, digestát)
  3. Snížení počtu pracovních operací

Na přiložených fotografiích je však názorně vidět, že VELMI záleží na tom, jak je zapravení kejdy prováděno. Ne všechna technická řešení Vám umožní zapravení kvalitně nejen z pohledu aplikace kejdy (do správné hloubky), ale i agronomického – kvalita zpracování půdy.

Zde příklad, jak by aplikace vypadat neměla:

Digestát z bioplynové stanice, dávka 30 m3/ha

ZUNHAMMER ZUNIDISC AgriMachinesZUNHAMMER ZUNIDISC AgriMachines

ZUNHAMMER ZUNIDISC AgriMachines

Technické řešení kultivátorů a podmítačů primárně určených na zpracování půdy nemá souvislost s tím, jak dobře bude tento stroj zapravovat kejdu nebo digestát. Na dalších fotografiích je příklad aplikace hovězí kejdy v dávce 50 m3/ha před setím kukuřice. Posuďte sami kvalitu zapravení a následného zpracování půdy pro další pracovní operace.

Hovězí kejda, 45 m3/ha, aplikace před setím kukuřice, hloubka 15 cm, kamenitá půda

ZUNHAMMER ZUNIDISC AgriMachinesZUNHAMMER ZUNIDISC AgriMachines

ZUNHAMMER ZUNIDISC AgriMachines

Digestát z BS, 35 m3/ ha, aplikace po předplodině, hloubka 12 cm

ZUNHAMMER ZUNIDISC AgriMachinesZUNHAMMER ZUNIDISC AgriMachines

ZUNHAMMER ZUNIDISC AgriMachines

Hovězí kejda, 45 m3/ha, aplikace před setím kukuřice, hloubka 12-15 cm

ZUNHAMMER ZUNIDISC AgriMachinesZUNHAMMER ZUNIDISC AgriMachines

ZUNHAMMER ZUNIDISC AgriMachines


Využijte výhodných cen předváděcích strojů

Nabídka strojů

se slevou
-30%

DESIGN / MATLOCHA.CZ