Novinky

Opravdu netradiční setí kukuřice

Společnost AgriMachines je průkopníkem nových technologií v oblasti efektivního využívání tekutcýh hnojiv, snižování přejezdů po pozemku a šetření vláhou. Jedním z příkladů je setí kukuřice do pozemku připravených minimalizační technologií Strip Till. Spojení přípravy půdy metodou Strip Till a aplikace kejdy je efektivní způsob využití tekutcýh hnojiv, zabránění větrné a vodní erozi a dokonalé využití potenciálu kejdy nebo digestátu jako hodnotného zdroje živin. 

Využili jsme také možnost vyzkoušet novinku společnosti LEMKEN v oblasti přesného setí kukuřice. Netradiční systém setí DELTA ROW u stroje LEMKEN AZURIT znamená nový pohled na setí kukuřice. Kukuřice je ukládána do dvou vzájemně posunutých řádků s centrálně uloženým hnojivem. 

Na přiložených fotografiích jsme využili systémový nosič CLAAS XERION 4000 s nástavbou ZUNHAMMER na aplikaci kejdy do řádků připravených strojem VOGELSANG X-TILL Vario Crop. Pracovní záběr byl 8x0,75m, stroj byl vybaven satelitní navigací RAVEN Viper s přesností +/- 2cm. Stejný traktor následně zasel kukuřici. strojem LEMKEN AZURIT. 

Prováděli jsme setí na pozemcích po sklizni silážní kukuřice (10/2017) a po sklizni žita (05/2018). Budeme Vás průběžně informovat o stavu porostů a výsledcích přesnosti setí. 

Vypadá to, že spojení CLAAS + ZUNHAMMER + VOGELSANG + LEMKEN vypadá slibně!

 

Využijte výhodných cen předváděcích strojů

Nabídka strojů

se slevou
-30%

DESIGN / MATLOCHA.CZ