Novinky

Jak jsme seli kukuřici po žitě...

Během měsíce května jsme předváděli hned tři stroje, a to: Kejdový speciál Claas Xerion s nástavbou Zunhammer, aplikátor Vogelsang X-TILL a secí stroj Lemken Azurit.

U našeho významného zákazníka jsme na svažitých pozemcích, kde již proběhla sklizeň žita zaseli kukuřici. Díky protierozním opatřením byla podmínka založit porosty metodou Strip-Till na 4 pozemcích o rozloze 35ha. Proto v první fázi proběhlo přihnojení a zpracování půdy do pásků strojem Vogelsang X Till do hloubky 25cm. Vše fungovalo pod taktovkou přesné satelitní navigace Raven.

O týden později došlo dne 15.5.2018 k založení porostů kukuřice do dvouřádků pomocí osmiřádkového secího stroje Lemken Azurit. Kdy díky předem uloženým mapám polí z přípravy byl opět použit jako tažný prostředek traktor Xerion 4000, osazen navigací Raven Viper.

Díky svažitým terénům, kamenitým půdám a značnému srážkovému deficitu, který zasáhl celou ČR nás samotné zajímalo jak se porosty budou vyvíjet. Proto jsme neváhali a všechy pracovní operace a následný vývoj porostů zdokumentovali. Poslední foto porostů je ze dne 26.6.2018. jak je vidět na fotografiích porosty začínají dohánět běžně zaseté kukuřice do připravené půdy. Splavování půdy díky přípravě pásků ve striništi je nulové. A to nejhlavnější nás teprve čeká: Druhá sklizeň za rok s minimálními náklady !   

Výhody stroje Vogelsang X-TILL:

- Přihnojení pouze organickou hmotou kejda/digestát

- Dodání vláhy

- Zabraňování eroze půdy

- Minimalizace nákladů na přípravu

- Minimalizace nákladů spojených s přihnojením průmyslovými hnojivy

- Zabránění zbytečného vysychání půdy

- Možnost plečkování širokořádkových plodin i s přihnojením

 

Využijte výhodných cen předváděcích strojů

Nabídka strojů

se slevou
-30%

DESIGN / MATLOCHA.CZ